Adnoddau Dysgu

Fel rhan o'r prosiect Profiad Blitz Nos, mae tri artist Alec Stevens, Becky a Jason ac Secondson wedi datblygu gweithdai ar-lein o amgylch eu hymchwil Blitz a'u harfer artistig. Mae'r rhain yn rhad ac am ddim i'w defnyddio at ddibenion addysgol:

‘What was seen’ Zine

Gwylio cymdogaeth CA3 / CA4 'Gweithdy datblygu cymeriad gyda gwneud zine'

alec-image-for-zine-workshop.jpg

https://vimeo.com/481280633/password
Cyfrinair: Hollymans

* Mae cyfarwyddiadau a dolenni o fewn y disgrifiad o'r ddolen Vimeo.

Llythyron Pat CA2 CA3

 

O amgylch Grangetown CA2 / CA3

grangetown_school-air-raid-map.jpg
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Twitter